Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy samochodu 9-osobowego na potrzeby ORW w Szklanej

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty celonej wykonania zamówienia obejmującego dostawę samochodu 9-osobowego na potrzeby Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej.

Szczegóły na naszej stronie internetowej BIP w dziale „Przetargi”.