Zaproszenie do składania ofert – usługa sprzątania

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego „Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej”.

Pliki do pobrania