Zaproszenie do składania ofert na dostawę samochodu 9-osobowego

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego „Dostawę samochodu 9-osobowego na potrzeby Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w miejscowości Szklana”.

Szczegóły znajdują się z zakładce: Przetargi.