Zaproszenie do składania ofert na dostawę dwóch 9-osobowych samochodów

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego „Dostawę dwóch samochodów 9-osobowych na potrzeby Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej”.

Odpowiedzi z dnia 12.09.2018 r. na zapytania w sprawie oferty znajdują się poniżej.

Na końcu znajduje się zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pliki do pobrania