Informacja o wyborze oferty

Informujemy o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr spr. ZP/01/12/2017 na zadanie „Dostawa węgla na potrzeby Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.”

Informacja w wersji do pobrania dostępna jest poniżej.

Pliki do pobrania