Nawigacja

· Historia
· Statut
· Misja i wizja
· Wczesne wspomaganie
· Strefa rodziców
· Wychowankowie
· Pracownicy
· Baza dydaktyczna

Projekt PFRON

Projekt „Niepokonani. Rehabilitacja dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej” współfinansowany
ze środków PFRON
Warto odwiedzić
Film o nas


My na Facebooku
Strefa rodziców

Podstawa przyjęcia dziecka do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej:

  1. Orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (indywidualnych lub grupowych);
  2. Podanie rodziców (opiekunów prawnych) o przyjęcie dziecka do ośrodka z informacją o stanie zdrowia dziecka (orzeczenie o niepełnosprawności, inne dokumenty) skierowane na adres placówki.

Dokumenty do pobrania: