piątek, 20 wrzesień 2019
 • Informacje finansowe

  Przejrzysta sytuacja finansowa w naszej fundacji to podstawa.

 • Strona Ośrodka

  Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Szklanej to placówka prowadzona przez nasza fundację.

 • Wolontariat

  Wolontariusze w naszej fundacji są mile widziani.

 Rozliczenie PIT z PITax.pl

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Projekty

 1. Projekt „Nowa nadzieja – rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej” współfinansowany ze środków PFRON [czytaj więcej]
 2. Projekt „Możemy więcej – rehabilitacja dzieci i młodzieży w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej” współfinansowany ze środków PFRON [czytaj więcej]

Projekt PFRON

     

Projekt „Niepokonani. Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”
współfinansowany ze środków PFRON

realizowany w ramach umowy nr ZZO/000245/11/D art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Czas trwania projektu: od 01.01.2017 r. do 31.03.2019 r.

Forma wsparcia:
Forma wsparcia polega na indywidualnych zajęciach fizjoterapeuty z beneficjentami ostatecznymi projektu, przy zastosowaniu nowoczesnych metod terapeutycznych oraz specjalistycznego sprzętu. Zajęcia będą prowadzone zgodnie z Indywidulanym Planem Działania przygotowanym dla każdego beneficjenta. W ciągu jednego tygodnia BO otrzyma średnio 1 lub 2 sesje tej formy wsparcia. Zajęcia prowadzone będą w przeznaczonej na potrzeby projektu sali.


Harmonogram wsparcia:
Zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych są świadczone w sposób ciągły i odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00, przez cały okres realizacji projektu.

Zasady rekrutacji:
Beneficjentami projektu są osoby niepełnosprawne w wieku od urodzenia do 18 roku życia, zamieszkujące powiaty: kartuski, lęborski, kościerski, wejherowski oraz bytowski. Osoby te muszą posiadać aktualne na dzień przystąpienia do projektu orzeczenie o niepełnosprawności wydawane przez powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Stopień niepełnosprawności nie będzie brany pod uwagę. Do projektu zakwalifikowano 25 beneficjentów w pierwszym roku realizacji, natomiast w całym okresie finansowania liczba ta wynosi 30. Z listy osób chętnych do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane te osoby, które tej pomocy najbardziej potrzebują.

Aktualności
Pierwszy etap projektu trwa od 01.01.2017 do 31.03.2018 roku.

Dane kontaktowe

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
"UŚMIECH DZIECKA"

Szklana 1, 83-334 Miechucino, gmina Sierakowice
tel./fax: (058) 684-77-66

Wpis do KRS nr 0000027416 NIP: 589-17-44-910 REGON: 192557788

Konto: Bank Spółdzielczy Sierakowice
nr 95 8324 0001 0000 1368 2000 0010